پایگاه خبری خانه فوتبال:

سرقت کاری خلاف و لعن شده است.سرقت حرام خواری است.سرقت به صورت های گوناگون اتفاق می افتد.سرقت دل و اعصاب مالباخته را به هم میریزد.پول سرقت شده بی برکت است

جزئیات سرقت با تبر 

فیلمی از سرقت خودرو در کیلومتر پنج جاده مخصوص کرج خیابان بشارتی که در فضای مجازی منتشر شده است.

دیروز  ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ سارقان ضمن سرقت محتویات چهار خودرو مبادرت به حمله با تبر به یکی از خودروهای عبوری نمودند که سرنشین این خودرو در حال فیلمبرداری از سرقت سارقان بوده است.
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: