پایگاه خبری خانه فوتبال:

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال،کمیته وضعیت آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه به شرح زیر صادر کرد:
*با توجه به شکایت علی عباسی از باشگاه ایران جوان بوشهر، کمیته وضعیت نسبت به دعوای خواهان با توجه به اعلام رضایت وی، قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت احمد موسوی از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ 48 میلیارد و 268 میلیون و 560 هزار و 646 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و 52 میلیون و 254 هزار و 622 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پرونده شکایت محمدرضا فصیحی از باشگاه ایران جوان بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ 28 میلیون و 340 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به خواسته خواهان بابت مازاد به میزان 200 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت محمد عابدی از باشگاه شمس آذر قزوین، این باشگاه به پرداخت مبلغ 900 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 19 میلیون و 620 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: