پایگاه خبری خانه فوتبال:

قیمت طلا در سال 1401 متغیر شدید شده است.قیمت طلا نوسان بدی دارد. قیمت طلا عجیب شده. قیمت طلا در  هفته گذشته صعودی بود. آخرین قیمت طلا را اینجا بخوانید

قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه 13 اسفند 1401

امروز قیمت دلار افزایش یافت و به ۴۴,۸۱۶ (چهل و چهار هزار و هشتصد و شانزده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش رشد ۰.۳۷ درصدی داشته است. قیمت طلا اما پایین آمد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در نخستین روز هفته بازار شاهد رشد قیمت دلار و کاهش قیمت طلاست.

قیمت طلا / قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۵۷ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۵۷ ۱۰ ۰.۵۵ 06:00
۱,۸۴۶ ۱۱ ۰.۶۱ روز قبل
۱,۸۳۵ -۲.۹۰ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

قیمت طلا آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۷۴,۷۰۰ (دو میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۷۴,۷۰۰ -۱۶,۶۰۰ -۰.۶۸ 11:30
۲,۴۹۱,۳۰۰ -۱۲,۲۰۰ -۰.۴۹ ۲ روز پیش
۲,۵۰۳,۵۰۰ ۷۹,۶۰۰ ۳.۱۷ ۳ روز پیش

قیمت طلا / آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۳۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۷۵۷,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد و پنجاه و هفت هزار) تومان معامله شد.

قیمت طلا / آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله‌ای، امروز به ۴۴,۸۱۶ (چهل و چهار هزار و هشتصد و شانزده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۴,۸۱۶ ۱۷۰ ۰.۳۷ 11:09
۴۴,۶۴۶ ۸۳۱ ۱.۸۶ ۲ روز پیش
۴۳,۸۱۵ ۴۷۸ ۱.۰۹ ۳ روز پیش

قیمت طلا / آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۷,۴۸۷ (چهل و هفت هزار و چهارصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۴۸۷ ۲۴ ۰.۰۵ 11:20
۴۷,۴۶۳ ۶۹۵ ۱.۴۶ ۲ روز پیش
۴۶,۷۶۸ ۷۵۸ ۱.۶۲ ۳ روز پیش

قیمت طلا / آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۰۸ درصدی، از ۵۳,۵۲۱ (پنجاه و سه هزار و پانصد و بیست و یک ) تومان به ۵۳,۴۸۳ (پنجاه و سه هزار و چهارصد و هشتاد و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳,۴۸۳ -۳۸ -۰.۰۸ 11:20
۵۳,۵۲۱ ۷۲۴ ۱.۳۵ ۲ روز پیش
۵۲,۷۹۷ ۳۲۱ ۰.۶ ۳ روز پیش

قیمت طلا / آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۶۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۵,۱۰۰ (پانزده هزار و یکصد ) تومان معامله شد.

قیمت طلا / قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۲,۸۹۰ (سی و دو هزار و هشتصد و نود ) تومان قیمت خورد.

قیمت طلا / قیمت سکه امروز 13 اسفند 1401

قیمت سکه امامی در بازار آزاد امروز شنبه ۱۳ اسفند با 1,300,000 تومان افزایش، 31,000,000 معامله شد .

قیمت سکه بهار آزادی در بازار آزاد امروز شنبه ۱۳ اسفند با 1,000,000 تومان افزایش، 27,500,000 معامله شد.

قیمت نیم سکه در بازار آزاد امروز شنبه ۱۳ اسفند با 500,000 تومان افزایش، 17,000,000 معامله شد.

قیمت ربع سکه در بازار آزاد امروز شنبه ۱۳ اسفند با 300,000 تومان افزایش، 10,800,000 معامله شد.

قیمت طلا مثقال 18 عیار در بازار آزاد امروز شنبه ۱۳ اسفند با 80,000 تومان افزایش، 11,000,000 معامله شد.

قیمت قیمت سکه گرمی در بازار آزاد امروز شنبه ۱۳ اسفند با 100,000 تومان افزایش، 6,000,000 معامله شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: