پایگاه خبری خانه فوتبال:

کمیته وضعیت رای خود را درخصوص پرونده نفت مسجد سلیمان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در پی شکایت احمد الجبوری از نفت مسجد سلیمان، کمیته وضعیت این باشگاه را به پرداخت مبلغ 7 میلیارد و 755 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبغل 169 میلیون و 59 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کرد.

همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 845 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

رای صادره ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف قابل تجدیدنظر خواهی بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: