پایگاه خبری خانه فوتبال:

سرپرست باشگاه استقلال معاون حقوقی این باشگاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با حکم حجت کریمی سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال، آقای احسان حیدری شهباز از حقوقدانان باتجربه و کارشناس حقوق ورزشی به عنوان سرپرست معاونت حقوقی باشگاه استقلال منصوب شد.

پیش از این فرشید سمیعی به عنوان معاون حقوقی فعالیت می کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: