پایگاه خبری خانه فوتبال:

قیمت طلا امسال متغیر شده است به صورتی که در اوایل سال بشدا نجومی و در ماه بعد روند نزولی به خود گرفت.قیمت طلا امروز 10 آبان 1402 در بازار نوسان بدی دارد. قیمت طلا در روزهای اخیر بعد از جنگ غزه عجیب شده است. قیمت طلا در  2 روز گذشته سیر صعودی داشت. آخرین قیمت طلا را اینجا بخوانید.

قیمت طلا، دلار و سکه امروز چهارشنبه 17 آبان

اقتصادنیوز:در بازار امروز قیمت طلا و قیمت سکه صعودی شدند.

به گزارش اقتصادنیوز،امروز قیمت سکه و قیمت طلا مسیر افزایش را تجربه کردند.  

قیمت طلا / آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۲۲ درصدی به ۱,۹۶۷ (یک هزار و نهصد و شصت و هفت ) دلار رسید.

قیمت طلا / جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۱,۹۶۷ ۴.۴۰ ۰.۲۲ 12:00

۱,۹۶۳ -۲۰.۹۰ -۱.۰۷ روز قبل

۱,۹۸۴ -۸.۶۰ -۰.۴۴ ۲ روز پیش

قیمت طلا / قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار  با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۲,۴۴۴,۱۰۰ (دو میلیون و چهارصد و چهل و چهار هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۲,۴۴۴,۱۰۰ ۴,۴۰۰ ۰.۱۸ 11:24

۲,۴۳۹,۷۰۰ -۳۳,۹۰۰.۰۰ -۱.۳۹ روز قبل

۲,۴۷۳,۶۰۰ ۱,۴۰۰ ۰.۰۵ ۲ روز پیش

قیمت طلا / آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

امروز هر مثقال طلا 18 عیار با رشد ۰.۱۷ درصدی به ۱۰,۵۸۷,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار) تومان رسید.

قیمت طلا / آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

امروز دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۳۳ درصدی به ۵۱,۰۸۰ (پنجاه و یک هزار و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۵۱,۰۸۰ -۱۷۰.۰۰ -۰.۳۳ 11:24

۵۱,۲۵۰ ۱۲۰ ۰.۲۳ روز قبل

۵۱,۱۳۰ -۲۲۰.۰۰ -۰.۴۴ ۲ روز پیش

قیمت دلار / قیمت دلار مبادله ای امروز

امروز دلار مبادله ای با رشد ۰.۰۶ درصدی به ۴۱,۳۸۳ (چهل و یک هزار و سیصد و هشتاد و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۴۱,۳۸۳ ۲۸ ۰.۰۶ 09:42

۴۱,۳۵۵ ۲۶ ۰.۰۶ روز قبل

۴۱,۳۲۹ -۴.۰۰ -۰.۰۱ ۲ روز پیشقیمت یورو در بازار آزاد امروز

امروز یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۳۹ درصدی به ۵۴,۵۱۶ (پنجاه و چهار هزار و پانصد و شانزده ) تومان رسید.

قیمت دلار / جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۵۴,۵۱۶ -۲۱۳.۰۰ -۰.۳۹ 11:20

۵۴,۷۲۹ -۲۲۶.۰۰ -۰.۴۲ روز قبل

۵۴,۹۵۵ -۱۷۴.۰۰ -۰.۳۲ ۲ روز پیش

قیمت طلا

قیمت طلا / آخرین نرخ پوند

امروز پوند با کاهش ۰.۳۹ درصدی به ۶۲,۸۱۷ (شصت و دو هزار و هشتصد و هفده ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۶۲,۸۱۷ -۲۴۶.۰۰ -۰.۳۹ 11:20

۶۳,۰۶۳ -۵۲۶.۰۰ -۰.۸۴ روز قبل

۶۳,۵۸۹ ۸.۰۰ ۰.۰۱ ۲ روز پیش

قیمت طلا / آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

امروز درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲۸ درصدی به ۱۴,۰۰۰ (چهارده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۱۴,۰۰۰ -۴۰.۰۰ -۰.۲۸ 11:24

۱۴,۰۴۰ ۱۰ ۰.۰۷ روز قبل

۱۴,۰۳۰ -۷۰.۰۰ -۰.۵ ۲ روز پیش

قیمت طلا / قیمت لیر ترکیه امروز

قیمت لیر ترکیه  به ۱,۸۰۰ (یک هزار و هشتصد ) تومان رسید.

قیمت طلا / آخرین نرخ دلار کانادا

امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۳۹ درصدی به ۳۷,۱۲۸ (سی و هفت هزار و یکصد و بیست و هشت ) تومان رسید.

قیمت طلا / قیمت دلار استرالیا امروز

امروز دلار استرالیا به ۳۳,۰۰۰ (سی و سه هزار) تومان رسید.

قیمت طلا / آخرین نرخ سکه امامی

امروز سکه امامی با رشد ۰.۱۷ درصدی به ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون) تومان رسید.

قیمت طلا / جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۱۷ 11:24

۲۸,۹۵۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۰۴ روز قبل

۲۹,۲۵۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

امروز نیم سکه به ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ

۱۵,۲۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۲ 11:24

۱۵,۳۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۶ روز قبل

۱۵,۴۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۳ ۲ روز پیشآخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه  با کاهش ۰.۴۸ درصدی به ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

قیمت طلا / آخرین نرخ سکه گرمی

امروز هر سکه گرمی به ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت هیجانی سکه تمام بهار آزادی در دولت اصلاحات

بریده‌ای از روزنامه متعلق به ۲۶ سال است نشان می‌دهد بهای هر قطعه سکه تمام بهار ازادی در ایران در اسفندماه سال ۱۳۷۶ برابر با ۳۸ هزار تومان بوده است.

قیمت طلا / قیمت هیجانی سکه تمام بهار آزادی در دولت اصلاحات

رویداد۲۴ بریده‌ای از روزنامه متعلق به ۲۶ سال است نشان می‌دهد بهای هر قطعه سکه تمام بهار ازادی در ایران در اسفندماه سال ۱۳۷۶ برابر با ۳۸ هزار تومان بوده است.

قیمت طلا / فنر قیمت دلار جمع شد؟

اقتصادنیوز: در شرایط کنونی برخی از تحلیلگران می‌گویند تا فاند جدید خبری به بازار نرسد قیمت‌ها در سطوح فعلی رنج خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز، در معاملات نقدی روز گذشته قیمت دلار در تهران نسبت به‌روز دوشنبه تقریباً رنج بود. گفتنی است که اسکناس آمریکایی دیروز با ۵۱ هزار و ۲۵۰ تومان روانه بازار شد و در واپسین ساعات معاملات نقدی در حول‌وحوش ۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان نرخ‌گذاری شد که نسبت به‌روز قبل تقریباً رنج بود.

قیمت دلار هرات در ۵۱ هزار و ۱۰۰ تومان شروع به کار کرد و با دامنه نوسان کوتاه کاهشی شد و در ۵۰ هزار و ۹۵۰ تومان بسته شد. برخلاف روزهای قبل و بعد از سه روز نوسان رفت و برگشتی قیمت دلار در کانال ۵۰ هزار تومان بالاخره دلار هرات در این کانال بسته شد. قیمت دلار هرات در پشت خطی هم فعلاً کانال ۵۱ هزار تومان را ازدست‌داده و در محدوده ۵۰ هزار و ۹۰۰ تومان نوسان می‌دهد. از سوی دیگر قیمت درهم با ۱۴ هزار و ۳۰ تومان بازگشایی شد و با نوسان ۱۰ تومانی در ۱۴ هزار و ۴۰ تومان بسته شد. برهی از معامله‌گران می‌گفتند به نظر می رسد که کاهش تنش‌های ناشی از جنگ در سرزمین‌های اشغالی تا حدوی  بر روی نوسانات نرخ ارز اثرگذار بوده است.

البته آن طور که برخی از معامله‌گران مدعی بودند در معاملات پشت خطی سه‌شنبه‌شب قیمت دلار در تهران تا ۵۱ هزار و ۱۷۰ تومان پایین آمده بود.در شرایط کنونی برخی از تحلیلگران می‌گویند تا فاند جدید خبری به بازار نرسد قیمت‌ها در سطوح فعلی رنج خواهد بود. به عقیده فنی کاران چند عدد حمایتی در بازار حیاتی هستند. در بازار درهم تا زمانی که قیمت بالای ۱۴ هزار تومان باشد قیمت دلار در کانال ۵۱ هزار تومان خواهد بود. تا زمانی که قیمت دلار از ۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان عبور نکند فکر صعود نیست و تا زمانی که زیر مرز حمایت ۵۰ هزار و ۸۰۰ تومان نرود در دامنه فعلی نوسان خواهد داد.

منبع: اقتصاد نیوز

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: