به گزارش خانه فوتبال، محمدرضا طهماسبی مدیر تیم پیکان توضیحاتی درباره حضور اسکوچیچ در سکوهای ورزشگاه شهر قدس داد. او در این باره گفت: به خاطر شرایط کرونایی اجازه نداشتیم که از جایگاه های VIP و CIP استفاده کنیم، این جزو مقررات مهم است.

جایی هم که اسکوچیچ نشسته بود قرار بود به جایگاه VIP اضافه شود که به خاطر کرونا ساخت و ساز متوقف شد. البته صحنه ای که از اسکوچیچ ثبت شد، صحنه خوبی نبود اما حتی مدیران باشگاه ها هم اجازه نداشتند در جایگاه ویژه بنشینند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: