هر چند که فیفا می گوید در آمارها معیار و ملاک، نتایجی است که به تایید فدراسیون های هر کشور می رسد اما بررسی نتایج و آمارهای دربی فارغ از نتایجی که کمیته انضباطی اعلام کرده است هم می تواند جالب باشد. در این حالت، پرسپولیس و استقلال در زمین ۹۲ بازی انجام داده اند که سهم پیروزی های استقلال ۲۴ و سهم پیروزی های پرسپولیس ۲۳ بوده است و ۴۵ بار هم بازی به تساوی کشیده شده است. استقلال در این ۹۲ دربی داخل زمین ۸۷ گل و پرسپولیس ۹۱ گل به ثمر رسانده اند. 

در این آمار بازیهایى که برنده‌اش با پنالتى مشخص شده، مساوى محاسبه شده است که دو بازی را شامل می شود. بازیهایى که نیمه تمام مانده همان نتیجه درون زمین تا همان دقیقه محاسبه شده است و دربی سوپرجام هم چون نتیجه‌اش توسط کمیته های انضباطی، استیناف و دادگاه عالی ورزش اعلام شده و در زمین نبوده است محاسبه نشده است. از سویی سه دربی که سه بر صفر به سود استقلال از سوی فدراسیون اعلام شده هم محاسبه نشده و فقط تا زمانی که این سه بازی جریان داشته محاسبه شده است.

در واقع در دربی شماره ۵ در تاریخ ۱۷ بهمن ۴۸ که بازی به دلیل هجوم هواداران پرسپولیس به داخل زمین سه بر صفر به سود تاج اعلام شده تاج یک بر صفر تا زمان نیمه تمام ماندن بازی جلو بوده که این بازی یک بر صفر به سود تاج محاسبه شده است. 

در دربی شماره هفت در ۲۷ دی ۴۹ که باز هم به دلیل هجوم هواداران پرسپولیس سه بر صفر به سود تاج اعلام شده است، بازی قبل از جنجال و نیمه تمام ماندن یک بر یک بوده و در آمار تساوی محاسبه شده است.

در دربی شماره ۳۹ در ۳۰ دی ۷۳ هم بازی دو بر دو در جریان بود که بازی به جنجال کشیده شد و کمیته انضباطی فدراسیون این بازی را به دلیل شروع درگیری و جنجال از سوی هواداران پرسپولیس سه بر صفر به سود استقلال اعلام کرد.

در واقع در هیچ کدام از دربی های نیمه تمام پرسپولیس از استقلال جلو نبوده است. یا عقب بوده و یا بازی مساوی بوده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: