حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه پیکان درخصوص وضعیت شهریار مغانلو و سعید واسعی گفت: این دو بازیکن بندی در قرارداد خود دارند که با پرداخت ۴۰ درصد از قراردادشان، می‌توانند از پیکان جدا شود. باشگاه نمی‌تواند کسی را به زور نگه دارد یا به کسی بگوید کجا بروید. اختیار با این بازیکنان است. درخواست مکتوب از پرتغال برای مغانلو رسیده و کارهایش را می‌کند، اما اگر نشد، مغانلو باید تیم داخلی انتخاب کند. واسعی از چند باشگاه درخواست داشت، اما دوست داشت به استقلال برود. شرایطی ایجاد کردیم و تفاهم کردیم تا در صورتی که استقلال به تعهداتش عمل کند، این بازیکن در اختیارش قرار بگیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: