گفته می شد طرفین بر سر مبلغ قرارداد اختلاف فاحشی داشته اند و در حالی که علیپور خواستار پرداخت 8 میلیارد بوده باشگاه اعلام کرده بیش از 3و نیم میلیارد نمی تواند بپردازد. از این رو علیپور عزمش را برای لژیونر شدن جزم و اعلام کرد روی پیشنهادهای خارجی اش تمرکز می کند. گویا از روز گذشته تا امروز برخی از اطرفیان باشگاه برای بازگشت و تمدید قرارداد علیپور وساطت کرده اند و این بازیکن هم حاضر شده سه میلیارد به باشگاه تخفیف دهد و در واقع 5 میلیارد برای تمدید درخواست کرده است. پس از این عقب نشینی دوستانه علیپور پرسپولیسی ها هم دوباره با مدیربرنامه های این بازیکن تماس گرفته اند و احتمال ماندن آقای گل در اردوگاه سرخ قوت گرفته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: