وریا غفوری کاپیتان استقلال با انتشار استوری ضمن تایید علاقه استراماچونی برای بازگشت به استقلال؛ به چالش #استراماچونی_را_برگردانید پیوست.

او در این استوری نوشت: طبق صحبت هایی که با آقای استراماچونی داشتم از جانب ایشان هیچ مشکلی برای بازگشت به استقلال و جود ندارد و خیلی خوشحالند که برگردن و کنار استقلال باشند. من هم مثل میلیون ها هوادار عاشق استقلال تقاضا دارم که مسئولین امر مصلحت اندیشی کنند و امکان بازگشت آقای استراماچونی را فراهم کنند این درخواست میلیون ها هوادار است. #استراماچونی_را_برگردانید

وریا غفوری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: