پس از رأی قطعی کمیته اخلاق مبنی بر رد شائبه تبانی در دیدارهای لیگ دو و قطعی شدن سرگروهی چوکا تالش در گروه الف رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال ایران، حال مسئولان سازمان لیگ جلسات هماهنگی را برای برگزاری دیدار مرحله پلی‌آف میان پاس همدان و شهرداری آستارا برای تعیین سومین تیم صعود کننده به لیگ یک و دیدار فینال لیگ دو میان استقلال ملاثانی و چوکا تالش برای تعیین قهرمان رقابت‌های فصل جاری، در دستور کار خود قرار داده است.

بر این اساس قرار است جلسه هماهنگی دیدار پلی‌آف (پاس همدان - شهرداری آستارا) ساعت 12:15 روز دوشنبه 99/6/24 در محل روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شود؛ شایان ذکر است زمان پیش بینی شده جهت برگزاری دیدارهای پلی آف به ترتیب یکشنبه 99/6/30 و یکشنبه 99/7/6 می باشد که زمان قطعی آن پس از انجام جلسه مورداشاره اعلام خواهد شد.

همچنین جلسه هماهنگی دیدار فینال (استقلال ملاثانی و چوکا تالش) ساعت 11 روز سه شنبه 99/6/25 در محل روابط عمومی سازمان لیگ برگزار می‌شود؛ زمان پیش بینی شده جهت برگزاری دیدار فینال لیگ دسته دوم روز سه شنبه 99/7/1 می باشد که زمان قطعی آن پس از انجام جلسه مورد اشاره اعلام خواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: