با توجه به مبلغی که باشگاه استقلال از از موسسه مالی کوثر طلب دارد، مدیریت باشگاه در نظر دارد در صورت دریافت این مبلغ این پول را صرف پرداخت مطالبات وینفرد شفر کند تا از عواقب ناگوار احتمالی این عدم پرداخت جلوگیری کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: