کریم انصاری فرد بعد از بازی آاک آتن - لامیا و پیروزی تیمش با خیال راحت درباره این موقعیت سوزی اش شوخی کرد و گفت: نمی‌توانم درباره خراب کردن این موقعیت توجیهی بیاورم. همه چیز از سوی همبازی هایم به بهترین شکل انجام شد، ولی توپ به خوبی روی پایم قرار نگرفت. من نباید دیگر چنین فرصتی را از دست بدهم.

وی افزود: من در این صحنه به خط دفاع لامیا کمک کردم (به شوخی). وقتی آن موقعیت را از دست دادم در آن لحظه کلماتی به ۳ زبان فارسی، انگلیسی و یونانی زمزمه می‌کردم و امیدوار بودم دوربین خبرنگار‌ها را ملاقات نکنم. نمی‌دانستم وقتی به خانه برمی گردم همسر به خاطر این موقعیت در را روی من باز می‌کند یا نه (باخنده).

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: