استقبال یک مرد برهنه از عادل فردوسی پور|فیلم عجیب از تعجب عادل