خبر خوش از حقوق کارگران|واریزی جدید بابت 7 ماه به حساب کارگران