شباهت باورنکردنی یک زن به عادل فردوسی پور|استقبال یک مرد بی لباس