5 خودرو سایپا با تولید بالا از قرعه کشی یکپارچه خارج می شوند|زما