پایگاه خبری خانه فوتبال:

قیمت طلا در سال 1401 متغیر شدید شده است.قیمت طلا نوسان بدی دارد. قیمت طلا عجیب شده. قیمت طلا در  هفته گذشته صعودی بود. آخرین قیمت طلا را اینجا بخوانید.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 12 بهمن 1401

امروز قیمت سکه امامی بالا رفت و به ۲۴,۳۰۱,۰۰۰ (بیست و چهار میلیون و سیصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۴ درصدی داشته است. قیمت دلار و طلا هم صعود کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت‌ها در مقایسه با روز پیش است.

قیمت طلا / آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۲۷ (یک هزار و نهصد و بیست و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۲۷ -۳.۰۰ -۰.۱۶ 09:00
۱,۹۳۰ ۷.۰۰ ۰.۳۶ روز قبل
۱,۹۲۳ -۵.۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش

قیمت طلا / آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۱۱۴,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و چهارده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
2,139,900 ۴۳,۴۰۰ ۲.۰۵ 11:29
۲,۰۷۰,۶۰۰ -۳۵,۴۰۰ -۱.۷۱ روز قبل
۲,۱۰۶,۰۰۰ -۲۷,۴۰۰ -۱.۳۱ ۲ روز پیش

قیمت طلا / آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۹۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۱۵۰,۰۰۰ (نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت طلا / آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۴۳,۱۸۷ (چهل و سه هزار و یکصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۱۸۷ ۳۱ ۰.۰۷ 11:31
۴۳,۱۵۶ -۴۴ -۰.۱۱ روز قبل
۴۳,۲۰۰ ۱۰۳ ۰.۲۳ ۲ روز پیش

قیمت طلا / قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۶,۸۵۱ (چهل و شش هزار و هشتصد و پنجاه و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۸۵۱ ۱۳۲ ۰.۲۸ 11:20
۴۶,۷۱۹ -۴۰۲ -۰.۸۷ روز قبل
۴۷,۱۲۱ ۳۴۴ ۰.۷۳ ۲ روز پیش

قیمت طلا / قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۲۱ درصدی، از ۵۳,۱۲۹ (پنجاه و سه هزار و یکصد و بیست و نه ) تومان به ۵۳,۲۴۳ (پنجاه و سه هزار و دویست و چهل و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳,۲۴۳ ۱۱۴ ۰.۲۱ 11:20
۵۳,۱۲۹ -۳۹۵ -۰.۷۵ روز قبل
۵۳,۵۲۴ ۱۱۲ ۰.۲ ۲ روز پیش

قیمت طلا / آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۰۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۹۰ (دوازده هزار و دویست و نود ) تومان معامله شد.

قیمت طلا / قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۳۷۰ (دو هزار و سیصد و هفتاد ) تومان قیمت خورد.

قیمت طلا / آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۴۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۲,۱۹۳ (سی و دو هزار و یکصد و نود و سه ) تومان معامله شد.

قیمت طلا / قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 24,301,000 (بیست و چهار میلیون و سیصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.24 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۳۰۱,۰۰۰ ۳۰۲,۰۰۰ ۱.۲۴ 11:30
۲۳,۹۹۹,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۲۱ روز قبل
۲۴,۰۴۹,۰۰۰ -۲۴۴,۰۰۰ -۱.۰۲ ۲ روز پیش

قیمت طلا / قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۴ 11:32
۱۴,۲۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۷۱ روز قبل
۱۴,۳۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۰۵ ۲ روز پیش

قیمت طلا / آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۵۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۲۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

قیمت طلا / آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد هزار) تومان قیمت خورد

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: