پایگاه خبری خانه فوتبال:

به گزارش سایت خبر روز،  محمد هوتن قلعه نویی (متولد ۱۳۷۵ ) پسر امیر قلعه نویی می باشد. اردشیر قلعه نویی معروف به امیر قلعه نویی (متولد ۱۳۴۲ در تهران) او اهل محله نازیآباد تهران است.پدرش نامهای اردشیر و بابک را برای او و برادرش انتخاب کرد، اما از همان کودکی بیشتر با نام امیر صدایش میکردند.

اردشیر قلعه نویی معروف به امیر قلعه نویی (متولد ۱۳۴۲ در تهران) او اهل محله نازیآباد تهران است.پدرش نامهای اردشیر و بابک را برای او و برادرش انتخاب کرد، اما از همان کودکی بیشتر با نام امیر صدایش میکردند.در هفت سالگی پدرش را از دست داد و از آن به بعد مجبور به کارگری شد.در نوجوانی شاگرد قنادی بود و پس از آن تا قبل از پیوستن به استقلال به مدت حدود ۱۰ سال مزرعه کشاورزی خودش را اداره میکرد.او پسری به نام محمد هوتن و یک دختر به نام خاتون دارد.

امیر قلعه نویی

امیر قلعه نویی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: