در آستانه دربی حساس پایتخت، کرکری هواداران استقلال و پرسپولیس هم وارد فاز تازه‌ای شده است. هواداران پرسپولیس با اشاره به محرومیت ۲ جلسه‌ای رشید مظاهری از سوی کمیته اخلاق می‌گویند حکم او را تعمداً نگه داشته‌اند تا دربی تمام شود!

البته قصد قضاوت نداریم ولی وقتی کمیته‌های اخلاق و انضباطی و استیناف و... این‌طور مواقع سکوت می‌کنند، شائبه‌ها بیشتر می‌شود. شاید اگر به فرض رئیس کمیته اخلاق در این مورد توضیح می‌داد این هجمه‌ها هم ایجاد نمی‌شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: