پایگاه خبری خانه فوتبال:

 

در شرایطی که فدراسیون فوتبال امروز از کاندیداهای انتخابات پیش روی این فدراسیون خواسته بود تا از اظهارنظرهای جنجالی پرهیز کنند، علی کریمی بدون توجه به این مسئله و با انتشار یک استوری در اینستاگرام خود، از عملکرد بهاروند،سرپرست فدراسیون فوتبال، نبی،دبیرکل فدراسیون فوتبال و شیرازی،رییس هیئت فوتبال استان تهران به شدت انتقاد کرد.

فوتبال ایران

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: