پایگاه خبری خانه فوتبال:

واکسن کرونا آسترازنیکا و سینوفارم دو واکسن اصلی که وارد و ایران مشغول تزریق آنها است. واکسن کرونای آمریکایی در بعضی از کشورها قربانی داده است. واکسن کرونا در ایران هم ساخته شده. واکسن کرونا در چند مرحله به تعدادی از داوطلبین در ایران تزریق شد. خوشبختانه واکسن کرونای ایرانی تا به امروز عوارضی نداشته است

واکسن کرونای کودکان

 پلتفرم واکسن کودکان پروتئینی بوده و کمترین عارضه را دارد، واکسن در اطفال موثرتر از بزرگسالان خواهد بود. منبع: خبرفوری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: