پایگاه خبری خانه فوتبال:

قیمت طلا و سکه امروز با تغییر همراه شد. قیمت طلا و سکه طی چند سال گذشته روند افزایشی داشت. قیمت طلا و سکه نقش بسزایی در اقتصاد دارد. قیمت طلا و سکه تحت تاثیر عوامل مختلف تعیین می شود. قیمت طلا و سکه در بازار به دلیل مالیات کمی بالاتر می رود.

قیمت طلا و سکه امروز

قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۱/۰۱/۰۹| قیمت دلار و سکه بالا رفت
امروز در معاملات بازار قیمت طلا پایین آمد، سکه امامی اما رشد قیمت را تجربه کرد و ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، امروز قیمت دلار و سکه در بازار روند صعودی را تجربه کرد.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۲۴ (یک هزار و نهصد و بیست و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۲۴ -۸.۷۰ -۰.۴۶ 09:00
۱,۹۳۳ -۲۵.۶۰ -۱.۳۳ روز قبل
۱,۹۵۸ ۱.۹۰ ۰.۰۹ ۳ روز پیش
 
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱ درصدی، از ۱,۲۴۳,۷۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و سه هزار و هفتصد) تومان به ۱,۲۴۲,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و دو هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۴۲,۵۰۰ -۱,۲۰۰ -۰.۱ 11:22
۱,۲۴۳,۷۰۰ ۶,۷۰۰ ۰.۵۳ روز قبل
۱,۲۳۷,۰۰۰ ۳۰۰ ۰.۰۲ ۲ روز پیش
 
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۳۸۷,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و هشتاد و هفت هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,450,000 (دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش داشته است.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۷,۳۴۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۳۴۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۱۴ 11:21
۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۲ روز قبل
۷,۳۳۵,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۲۱ ۲ روز پیش
آخرین نرخ ربع سکه
همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۱۴۳,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و چهل و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۳۲,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و سی و دو هزار) تومان قیمت خورد.
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: