پایگاه خبری خانه فوتبال:

حقوق کارمندان امسال افزایشی می شود. حقوق کارمندان با نرخ تورم همخوانی چندانی ندارد. حقوق کارمندان هر ساله مبلغی اضافه می شود. حقوق کارمندان در شرایط موجود نمی تواند تمام هزینه های یک خانواده را پوشش دهد. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را در ادامه می خوانیم.

افزایش  «۵۰ درصد»  فوق العاده ویژه کارکنان

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان گفت: در زمان بررسی این لایحه، دولت از مجلس درخواست مجوزی کرده بود که بتواند «تا ۳۵ درصد» فوق العاده ویژه کارکنان را افزایش دهد که مجلس این میزان را به «تا ۵۰ درصد» افزایش داد.

وی ادامه داد: اگر مجلس افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا «۳۵ درصد» را تصویب می کرد، مغایر با قانون بود چون در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» قید شده است. بر همین اساس برخی از دستگاه ها مثل سازمان برنامه و بودجه این ۵۰ درصد را دریافت کردند منتها این میزان در برخی از سازمان‌ها کمتر و با نرخ های متفاوتی همچون ۱۷ ، ۲۰، ۲۴ و ۳۵ درصد پرداخت شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: بر این اساس ما در قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان این اختیار را به دولت دادیم که افزایش فوق العاده ویژه کارکنان را تا «۵۰ درصد» اعمال کند پس ما این را برای کارکنان دولت موسع کردیم.

طرح موضوع فروش اموال جهت پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان برای فرار از اجرای قانون است

حاجی بابایی ادامه داد: با وجود مصوبه مجلس، اخیرا صحبتی مطرح شد مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش یا سایر سازمان ها برای پرداخت فوق العاده ویژه باید اموالشان را بفروشند؛ حرف نادرستی است که در مصوبه مجلس نیامده است. این حرف برای فرار از مسئولیت بیان شده است.

وی مجددا توضیح داد: در قانون مصوب مجلس ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» در اختیار دولت گذاشته شده است. پس تصمیم گیر دولت است که این میزان اعتبار را به کدام دستگاه تخصیص دهد.

حاجی بابایی ادامه داد: تاکنون وزارت آموزش و پرورش اعتباری برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا «۲۴ درصد» دریافت کرده است. پس تصمیم گیری برای افزایش این میزان فوق العاده ویژه برای آموزش و پرورش در اختیار مجلس نیست و دولت باید از اعتبار ۷۰۰۰ میلیارد تومان این کار را انجام دهد لذا اصلا بحث فروش اموال مطرح نیست؛ طرح موضوع فروش اموال برای فرار از اجرای قانون است.

ایسنا

تغییرات تازه درباره افزایش حقوق کارمندان

 آخرین مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص لایحه افزایش حقوق دولت حاکی از اعمال تغییرات تازه در لایحه مذکور است.

هر چند لایحه اولیه دولت 7 بند داشت اما در تغییرات اولیه مجلس تعداد بندهای این لایحه به 10 بند افزایش یافت. همچنین در عصر روز گذشته تغییرات محدود دیگری برای تامین نظر دولت به مصوبات اولیه مجلس اعمال شد.

در ادامه متن کامل آخرین مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در جلسه روز سه شنبه در خصوص آن رای گیری می‌شود قابل مشاهده است‌،

ماده واحده- علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، از تاریخ 1/ 7/ 1401 افزایش های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می شود:

1- (3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 86 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/ 6/ 70 و سایر مشمولین جزء (1) بند «الف» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (210) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاههای موضوع این بند بکارگیری می شوند، نیز اعمال می‌گردد.

تبصره: علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر 15% به عنوان “فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد” به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای اجرائی، اضافه می‌شود.

دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.

2-1- حقوق مشمولین جزء (2) بند «الف» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، مبلغ نه میلیون (000ر000ر9) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره- افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند (1) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم رادریافت می‌نمایند.

2-2- علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء 1-2 این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، پنج درصد(5%) نسبت به حکم حقوقی شهریور 1401 افزایش می یابد.

‌3- در اجرای ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، حق عائله‌مندی وکمک هزینه اولاد تمامی گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی، به ترتیب به میزان پنجاه درصد (50%) وصددرصد (100%) افزایش می‌یابد.

‌4- فوق العاده ویژه موضوع بند(10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء(3) بند(الف) تبصره(12) نمی باشد. ‌‌‌‌‌‌‌

‌5- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد(30%) افزایش می یابد.

‌6- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی در سال 1401 را تا بیست درصد (20%) و درسقف مصارف قانون بودجه سال 1401 بابت اجرای این قانون افزایش دهد و در سالهای بعد نیز در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

‌7- کمک معیشت جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 3/ 4/ 86 به ( 000/ 000/ 56) ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد(25%) و رزمندگان معسر فاقد شغل ودرآمد به( 000/ 000/ 45) ریال افزایش می یابد.

‌8- معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از شمول سقف مقرر در جزء(8) بند(الف) تبصره(12) مستثنی است.

‌9- کلیه معلمین طرح مهرآفرین مشمول قانون رتبه بندی معلمان بوده و دستگاههای اجرائی ذیربط ملکفند بدون نیاز به آزمون، کدشناسه و مستخدم به آنان اختصاص دهند.

‌10- افزایش های ناشی از اجرای این قانون از مابه التفاوت موضوع جزء (1) بند(الف) تبصره (12) کسر نمی‌شود.

افزایش حقوق کارمندان دولت شامل چه چیزهایی میشود؟

عزیزی: این پرداخت شامل کلیه کارکنان و دستگاه های دولت می‌شود. هم امسال وارد حقوق می‌شود هم در سنوات آتی مانند ارکان حقوق شامل ضریب می‌شود.

سال آینده اش ضریب تغییر می‌کند،یعنی هر سال  به آن  مبلغ اضافه  میشودو این در حقوق استخدامی می رود.فوق العاده جدیدی می‌آید در حقوق ثابت و همیشه وجود دارد. این سه هزار امتیاز برای تمام کسانی که موجود هستند و کسانی که آینده اضافه می شوند.

سوال: نظر شما در این خصوص چیست؟

میر تاج الدینی: اقدام دولت در راستای حمایت از افراد حقوق بگیر دولت با توجه به اینکه ابتدای سال ده درصد افزایش پیدا کرده بود و نیاز بود که حمایت از کارکنان صورت بگیرد.حق عائله مندی دویست هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و چهارصد هزار  تومان می‌شود.

دو فرزند دویست تومان،سه فرزند سیصد هزار تومان. در مجلس هفتم این قانون تصویب شده بود و  اما اجرای آن  خیلی مشکل بود که  به مرحله اجرا گذاشته شد. نهصد هزار تومان برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

سوال :چه میزان این همسان سازی محقق می‌شود ؟

عزیزی: ما باید سهمیه اجتماعی را بالا ببریم. دولت پنجاه و پنج هزار میلیارد پیش بینی کرده است برای این همسان سازی. حق اولاد صد درصد اضافه میشود و حق عائله مندی پنجاه درصد. یک قسمت این طرح در قانون هم تصویب شده و اعداد ،اعداد قابل قبولی است.

سوال:اگر دستگاهی عمل نکند به قانون تکلیف چه هست؟

میر تاج الدینی: دیوان محاسبات این را دنبال می‌کند که اجرا شود. منابع دیده شده و این لایحه آورده شده است. اگر دولت درصد برای افزایش اعلام می‌کرد،کسانی که حقوق بالا می‌گیرند حقوقشان بیشتر می‌شود و بین بقیه عدالت برقرار نمیشود. حقوق های بالا حدود پنج درصد افزایش پیدا می‌کند.

سوال: قانون درباره کمیته امداد چگونه خواهد بود ؟

عزیزی: هدف مجلس از اول فقر زدایی و محرومیت زدایی بود. در بودجه سال هزار و چهارصد و یک به حقوق ها بیشتر درصد اضافه شد. تا الان سی درصد افزایش بین هیات مجلس رأی آورده است،حق این عزیزان بیشتر است اما فعلا این  میزان تامین شده است.

سوال:معلم ها  چطور ؟

عزیزی: برای معلمان طرح مهر آفرین هم شامل حال آنها میشود. مهر آفرین را من خودم اسمش را گذاشتم. معلمانی که حد شناسه ندارند هم شامل می‌شوند. معلمان  مشمول طرح مهر آفرین هستند و بدون آزمون هم دریافت میکنند.

سوال حداکثر و حداقل حقوق کارمندان دولت چقدر خواهد بود ؟

تاج الدینی: با این افزایش،حداقل حقوق  شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می شود افزایش فعلا در سقف حقوق محاسبه نمیشود.

نکته ای که اکنون هست این است که سقف همان سقف سال هزار و چهارصد و یک هست.

سوال : نظر شما در این خصوص چیست:

عزیزی: این قانون حداکثر تا پایان ماه بعد به مرحله اجرا می رسد. مطابق قانون به استان هایی که در مراحل عملیاتی هستند در استان های کردستان،خوزستان،آذربایجان غربی و... که در زمان های دفاع مقدس بوده اند به همه ی آنها حق قانونی دفاع مقدس تعلق می‌گیرد.

سوال:آیا منابع پایدار دیده شده است با توجه به افزایش حقوق کارمندان هر سال؟

تاج الدینی: بخشی از منابع از صرفه جویی در منابع دیگر خواهد بود و بخشی از منابع هم مربوط به منابع دیگر خود دولت است. همه دستگاه ها سی و یک درصد را نمی‌گیرند،دولت این را آورده است که همه دستگاه ها را تا سی و یک درصد بالا ببرد. امتیاز با دولت است که خودش تنظیم کند.

عزیزی: میانگین بین بیست تا بیست و چهار درصد است این افزایش.دولت میخواهد ترمیم صورت بگیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: