پایگاه خبری خانه فوتبال:

درج قیمت خودرو در آگهی فروش دوباره ممنوع شد.قیمت خودرو سوال برانگیز است.قیمت خودرو مصرف گنندگان را گیج کرده است. قیمت خودرو با یک تنش منفجر می شود.قیمت خودرو مردم را به خودرو دارشدن ناامید کرده است.

قیمت روز انواع خودروها

خودرو

قیمت بازار آزاد (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

 قیمت دلاری بازار آزاد 

 قیمت دلاری کارخانه 

قیمت خودروهای سایپا

تیبا

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

---

۶,۸۱۴

---

تیبا ۲

۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

---

۶,۹۲۹

---

ساینا

۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰

---

۶,۹۴۸

---

ساینا S

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰

۷,۲۱۷

۴,۶۲۷

کوییک

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰

۶,۹۱۰

۳,۷۱۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰

۸,۶۱۸

۶,۲۷۸

کوییک R

۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰

۷,۰۲۵

۴,۸۲۳

کوییک R پلاس اتوماتیک

۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰

۹,۰۷۹

۵,۵۳۰

کوییک S

۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰

۷,۲۷۴

۵,۱۴۸

شاهین

۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰

۱۱,۸۰۴

۸,۱۶۱

سایپا ۱۵۱

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰

۵,۷۵۸

۴,۱۸۵

سایپا ۱۵۱ (با لاینر)

۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰

۵,۸۹۳

۴,۲۴۹

وانت زامیاد (آپشنال)

۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۱۱,۱۵۲

۸,۲۴۴

وانت زامیاد (آپشنال - رادیال)

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

---

۱۱,۲۸۶

---

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

  ۱۱,۴۹۷

۹,۳۰۹

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)

۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰

---

 ۱۱,۶۵۱

---

وانت زامیاد دیزل

۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰

  ۱۳,۸۰۰

 ۱۰,۶۸۰

وانت پادرا

۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰

 ۱۲,۵۹۱

۱۱,۵۳۰

وانت پادرا (دوگانه سوز)

۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۷۲۴

۱۲,۶۱۰

پیکاپ کارون

۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۴۰

۱۳,۷۰۴

قیمت خودروهای ایران خودرو

وانت آریسان ۲

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

 ۷,۶۳۹

۵,۴۷۰

سورن پلاس (تیپ ۱)

۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰

۱۰,۹۹۸

۶,۳۵۹

سورن پلاس (تیپ ۲)

۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰

---

۱۱,۳۰۵

---

سورن پلاس (تیپ ۳)

۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰

---

۱۱,۵۷۴

---

سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ ۱)

۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰

۱۲,۲۶۵

۷,۱۴۸

سورن پلاس دوگانه‌سوز (تیپ ۳)

۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰

---

۱۲,۵۹۱

---

دنا پلاس (تیپ ۱)

۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۳۰۱

۶,۲۱۹

دنا پلاس توربو (۶ سرعته)

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۵,۳۵۵

 ۸,۵۹۹

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰

۱۷,۷۷۴

۱۰,۴۴۲

پژو پارس

۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰

 ۱۰,۹۰۲

 ۴,۹۴۸

پژو پارس سفارشی

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰

 ۱۱,۲۲۸

۵,۵۳۵

پژو پارس سفارشی ELX

۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰

۱۱,۵۹۳

۶,۲۳۱

پژو پارس TU۵

۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰

۱۳,۳۹۷

۵,۲۳۹

پژو پارس TU۵ سفارشی

۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۳,۸۷۷

۵,۵۶۶

پژو پارس TU۵ سفارشی ELX

۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۴,۷۰۲

۶,۳۳۴

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰

۱۰,۷۴۹

۴,۱۲۴

پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما)

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۱,۷۰۸

                              ۴,۹۷۱

پژو ۲۰۷ دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰

۱۳,۱۴۸

 ۵,۹۵۳

پژو ۲۰۷ دنده‌ای (فرمان برقی)

۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰

۱۳,۶۴۷

 ۶,۱۰۶

پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما)

۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰

۱۴,۴۳۴

۶,۵۹۱

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷,۶۲۰

۷,۶۷۸

پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما)

۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰

---

۱۸,۷۱۴

---

پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC

۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰

۱۵,۴۷۰

۸,۰۱۸

رانا پلاس

۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۰,۶۹۱

۶,۱۶۱

رانا پلاس (پانوراما)

۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰

 ۱۱,۷۲۷

۶,۵۷۴

تارا دستی

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰

۱۳,۶۲۸

۷,۵۴۶

تارا اتوماتیک

۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰

۱۷,۴۲۸

۹,۴۱۶

هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس

۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۳۹

۱۵,۴۵۱

هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس

۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۶

۱۶,۲۵۷

هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی

۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۱,۷۶۶

۱۸,۰۶۱

هایما ۸ اس ( ۸S )

۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 ۴۲,۴۱۸

۲۹,۷۵۰

پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک)

۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۴۸,۱۷۷

 ۳۱,۴۲۰

ممنوعیت درج قیمت خودرو در آگهی‌های فروش 

سازمان حمایت در نامه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو (خرید و فروش خودرو در بازار آزاد) دستور داد به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت‌ خودرو اعم از صفر و کارکرده، خوددداری شود؛ ضمن اینکه از سقف قیمت اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تجاوز نکند، برای خودروهایی که قیمت توسط اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون درج در آگهی فروش باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز،  حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو، در اطلاعیه‌ای به مدیران وب‌سایت‌های خرید و فروش خودروها، ابلاغ کرده است که با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، تا اطلاع ثانوی و به منظور ساماندهی بازار خودرو، قیمت فروش نقدی در اگهی‌های فروش درج نشود و از قیمت اعلامی اتحادیه هم بالاتر نرود؛ برای خودروهایی هم که قیمت در اتحادیه مشخص نشده، بصورت توافقی صورت گیرد.

در متن ابلاغیه سازمان حمایت درباره قیمت خودرو آمده است:

 با عنایت به نوسانات اخیر در بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به قیمت درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو در قیمت‌سازی با هدف ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو و بهره‌برداری سوء از التهابات ایجاد شده و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران مبنی بر بارگذاری و درج روزانه قیمت متعارف بازار خودروهای صفر کیلومتر معامله شده تولید داخل در سایت اتحادیه مذکور به نشانی www.uead.ir، مقتضی است تا اطلاع ثانوی و به منظور ساماندهی بازار خودرو ترتیبی اتخاذ کنید تا اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل از سقف آخرین قیمت بارگذاری شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز نکند.

در ضمن آگهی فروش سایر خودروها اعم از کار کرده و صفر کیلومتر که قیمت آن‌ها در سایت اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون نمایشِ قیمت منتشر شود. ”

حذف قیمت خودرو از آگهی‌های فروش، دقیقا سه سال پیش (۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹) هم تکرار و پس از هشت ماه مجوز برگشت مجدد آن صادر شد.

خودروسازان در صورت مقصر بودن در تصادفات باید خسارت بپردازند

فرمانده کل انتظامی گفت: در حوزه تصادفات و در زمان رسیدگی و بررسی علل آن مشخص می شود که چه کسانی و یا چه دستگاه هایی در بروز آن حادثه مقصر هستند.

سردار رادان افزود: اگر ما در رسیدگی به یک سانحه تصادف به این نتیجه برسیم که موضوع عدم ایمنی و یا کمبود ایمنی باعث آن تصادف شده سهم و تقصیر و اندازه تقصیر را متوجه خودروساز کرده و وی باید خسارت پرداخت کند.

قیمت خودرو مونتاژی

به گزارش ایسنا، روز گذشته شورای رقابت اعلام کرد قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت برای خودروهای مونتاژی که طبق دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده است در جلسه این شورا تصویب شد.

بر این اساس، قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی با سود ۱۷ درصد مشخص شده که بدین شرح است:

طبق این گزارش، قیمت‌های محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اساس آخرین صورت مالی شرکت‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و غیره برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه ۱۱ بهمن‌ ۱۴۰۱ شورای رقابت و بر اساس مستندات ارائه شده توسط شرکت‌های خودروساز بوده است.

همچنین قیمت خودروهای مشابه یا رقیب در واقع همان قیمت کارخانه آن خودرو در کشور مبدأ است.

قیمت خودرو

گفتنی است؛ متوسط نرخ دلار در سه ماه فروردین‌ امسال و اسفند و بهمن‌ ۱۴۰۱ معادل ۴۲ هزار و ۴۶۷ تومان بوده است.

همچنین دلیل اینکه همه خودروهای مونتاژی در این لیست قرار ندارد این است که همه شرکت‌ها مدارک خود را برای بررسی به سازمان حمایت ارائه نکرده‌اند، بنابراین پس از آنکه این فرایند انجام شد قیمت سایر خودروها اعلام می‌شود.

آنگونه که ایسنا اعلام کرده، قیمت‌های محاسباتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بر اساس آخرین صورت مالی شرکت‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و غیره برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه ۱۱ بهمن‌ ۱۴۰۱ شورای رقابت و بر اساس مستندات ارائه شده توسط شرکت‌های خودروساز بوده است.

همچنین قیمت خودروهای مشابه یا رقیب در واقع همان قیمت کارخانه آن خودرو در کشور مبدأ است.

قیمت خودرو

ارزانترین و گرانترین خودروی مونتاژی چند؟ بر اساس جدولی که منتشر شده است گرانترین خودروی مونتاژی تیگو پرو 8 است که قیمت جدید آن یک میلیارد و 483 میلیون تومان اعلام شده است. پس از آن بیشترین قیمت مربوط به خودروی K7 است که قیمت آن یک میلیارد و 127 میلیون تومان است. دیگر خودروی میلیاردی این لیست، تیگو پرو 7 و چری آریزو 6 است که قیمت آنها به ترتیب یک میلیارد و 90 و یک میلیارد و 20 میلیون تومان است.

اما ارزانترین خودروهای مونتاژی حاضر در این لیست کدام است؟ ام وی ام X22 است که قیمت آن 484 میلیون تومان اعلام شده است. قیمت جدید چانگان هم 474 میلیون تومان است. بعد از آن قیمت جک J4 قرار دارد که حدود 552 میلیون تومان قیمت دارد.

تصمیم جدید شورای رقابت برای قیمت خودرو های مونتاژی

پس از گذشت 57 روز از سال، دیروز قیمت خودروهای مونتاژی در شورای رقابت به تصویب رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت جدید خودروهای مونتاژی تصویب شد. این خبری است که دیروز سخنگوی شورای رقابت رسانه‌ای کرد. 

در این باره اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، به تجارت‌نیوز گفت: مصوبه امروز در شورای رقابت نهایی بوده و مسئولیت اعلام این قیمت‌ها بر عهده وزارت صمت است. احتمالاً این وزارتخانه از طریق سازمان حمایت اقدام به انتشار قیمت جدید خودروهای مونتاژی کند. در صورتی که آن‌ها در انتشار قیمت‌ها تعلل کنند، در نهایت شورای رقابت مصوبه خود را منتشر می‌کند.

در این مدت شرکت‌های مونتاژکار قیمت جدیدی برای محصولات خود اعلام کردند. یک سری اختلاف نظر در این زمینه وجود دارد، اما قیمت قطعی نرخ‌هایی است که شورای رقابت اعلام می‌کند.

وی درباره نحوه محاسبه قیمت‌ خودرو نیز تشریح کرد: قیمت محاسباتی خودروهای مونتاژی توسط سازمان حمایت تنظیم و در کارگروه خودروی شورای رقابت بررسی شد.

سیگنال جدید به بازار خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو

روند قیمت‌گذاری خودرو از زمان تصویب در شورای رقابت تا زمان انتشار آن در زمان اعلام قیمت جدید خودروهای تولیدی نیز حدود 10 روز به طول انجامید. در همان زمان تعلل وزارت صمت برای انتشار قیمت‌های جدید، سرعت افزایش قیمت خودرو در بازار شدت گرفت و فروشندگان به بهانه‌ای جدید برای اعلام نرخ‌های نجومی پیدا کردند.

حال به نظر می‌رسد همین اتفاق در بازار خودروهای مونتاژی نیز در حال تکرار است و نهادهای مختلف دولت سیگنال جدیدی را به بازار مخابره کرده‌اند.

 هزینه تعلل شورای رقابت/ افزایش 26 میلیون تومانی خودروهای مونتاژی در هر روز

وزارت صمت بارها تأکید کرده است که مسئولیت تصمیمات سازمان‌ها و نهادهای دیگر را بر عهده نمی‌گیرد. این بار نیز بعید است که این وزارتخانه زیر بار اعلام قیمت خودروهای مونتاژی برود و احتمالاً بار دیگر شورای رقابت باید فهرست جدید قیمت‌ها را رسانه‌ای کند.

در رابطه با قیمت خودروهای تولیدی نیز در نهایت مشخص نشد، کدام ییک از طرفین این لیست را منتشر کرد. در ابتدا لیست جدید قیمت‌ها در کانال‌های تلگرامی به صورت شبانه دست به دست شد و فردای آن روز خودروسازان همان فهرست را در خروجی سایت خود قرار دادند.

پیش‌ بینی یک کارشناس اقتصادی از بازار و قیمت خودرو در ماه‌های آینده

امیرحسین کاکایی با اشاره به اینکه سال گذشته، وکلای مردم در مجلس دو طرح عجیب و غریب را ارائه کردند؛ گفت: «یکی از این طرح‌ها "جوانی جمعیت" نام گرفت و به صورت اتوماتیک ۵۰ درصد تولید خودرو جداسازی شد و به یک عده خاص تعلق گرفت و طرح دوم "خودروهای فرسوده" بود که ۲۰ درصد تولید را به خودروهای فرسوده تعلق داد و در نهایت ۷۰ درصد خودروهای تولید شده از مسیر عادی و رقابتی خارج شد.»

وی در ادامه با اشاره به این که این مسیر در سال جدید نیز ادامه داشته‌است؛ گفت: « ۴۰۰ هزار از دستگاه‌های تولیدی امسال، در سال گذشته پیش‌فروش شده‌است و از تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو که ادعای آقای فاطمی امین است، ۲۰۰ هزار دستگاه آن به بخش خصوصی تعلق گرفت، ۶۰۰ هزار دستگاه آن نیز متعلق به طرح جوانی جمعیت است و به صورت حداقلی ۱۰۰ هزار دستگاه آن نیز به طرح خودروهای فرسوده تعلق می‌گیرد و ۴۰۰ هزار دستگاه آن نیز پیش فروش شده‌است و ۹۰۰ هزار دستگاه آن نیز اخیرا پیش فروش شده‌است و در نهایت ۲۰۰ هزار دستگاه بیشتر از ظرفیت تولید پیش فروش شده‌است و در صورتی که امسال تنشی در بازار خودرو ایجاد شود هیچ خودرو اضافه‌ای وجود ندارد تا خودروساز برای کنترل بازار، آن را به فروش بگذارد.»

وی در واکنش به طرح فروش قسطی خودرو گفت: «این طرح تنها برای جمع‌آوری پول مطرح شده‌است، چراکه کل تولید و حتی بیشتر از آن پیش فروش شده‌ و خودرویی برای فروش قسطی باقی نمانده‌است.»

افزایش قیمت خودرو تا کجا؟

قیمت خودرو

افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد و کارشناسان حوزه صنعت خودرو معتقدند با توجه به عوامل تعیین کننده وضعیت تولید و بازار، قیمت‌ها در حال صعود است تا جایی که رکود تورمی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

همواره قیمت‌ها در بازار خودرو وابستگی شدیدی به افزایش قیمت دلار دارد و با هر نوسان قیمت در بازار ارز، خودرو شروع به سبقت گرفتن در جاده گرانی می‌کند.

 این روز‌ها نبود ثبات نرخ ارز باعث تغییر قیمت در بازار‌ها شده و قیمت خودرو نیز تحت تأثیر همین بی ثباتی به مسیر گرانی خود ادامه داده است.

از سوی دیگر از ابتدای دولت سیزدهم، بحث آزادسازی واردات خودرو مطرح شد و وزارت صمت از همان ابتدا وعده ازسرگیری واردات را به متقاضیان این خودرو‌ها داد. اما اجرای طرح واردات خودرو که از ابتدای سال جاری به طور رسمی اعلام شده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

با توجه به تعداد خودرو‌های وارداتی، بعید به نظر می‌رسد که انحصار بازار خودرو از بین برود و این نیز عاملی بر تشدید وضعیت بحران قیمت در بازار خودرو است.به نظر می‌رسد تمام این عوامل تعلل از آزادسازی دوباره واردات خودرو تا نوسان نرخ ارز و عرضه قطره چکانی خودرو به بورس کالا نمی‌تواند تب داغ افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو در نیمه دوم سال را کاهش دهد.

این در حالی است که متولیان صنعت خودرو ادعا دارند تولید خودرو نسبت به سال گذشته رشد ۵.۷ درصدی را تجربه کرده است، اما کارشناسان این حوزه همچنان معتقدند حضور دلالان در بازاری که عرضه کم و خریدوفروش در رکود است، نشانگر روز‌های سخت برای متقاضیان واقعی است.

اسد کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در خصوص عوامل تاثیرگذار بر نوسان قیمت خودرو در بازار گفت: ابهام در واردات خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا و قیمت دلار، به شدت بر قیمت خودرو‌ها تأثیر گذاشته است چراکه سرنوشت هیچ یک از این عوامل به درستی مشخص نیست.

وی ادامه داد: با بررسی قیمت‌ها در بازار متوجه خواهید شد که از آبان سال ۱۴۰۰ تا به امروز بیش از ۳۵ درصد در تمامی خودرو‌ها افزایش قیمت ایجاد شده که این سیگنال خوبی برای بازار خودرو نیست.

به گفته نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران، عرضه فعلی خودرو به بازار جوابگوی تقاضا نیست و جبران این کاستی با وعده واردات و عرضه محدود خودرو به بورس کالا عملیاتی نخواهد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: