پایگاه خبری خانه فوتبال:

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران گفت:جمعیت ایران از مرز ۸۵ میلیون نفر عبور کرده که این خبری خوب و نشانه پویایی  کشورمان است.علی‌اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران درباره نقش رشد جمعیت در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: سایت مرکز آمار ایران در چند روز گذشته نشان داد جمعیت ایران از مرز 85 میلیون نفر عبور کرده که این خبر خوب و نشانه پویایی جمعیت در کشورمان است.

جزپیات دسته بندی سنی جمعیت در ایران

وی افزود: آهنگ رشد جمعیت از دهه 60 شروع شد و تا آخرین سرشماری که در سال 1395 انجام گرفت به 1,24 صدم درصد رسید؛ اما از آن سال تاکنون همان روند کاهشی ادامه پیدا کرده به‌طوری‌که الان به زیر یک درصد حدود 0.77 صدم درصد رسیده است.

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران به ساختار درونی جمعیت نیز اشاره کرد و گفت: حدود 24 درصد از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان زیر 15 سال تشکیل می‌دهند، 25 درصد از جمعیت کشور شامل جوانان 15 تا 29ساله و 44 درصد میان‌سال و مابقی هم سالمندان بالای 65 سال هستند که این نشان می‌دهد ساختار غالب جمعیتی کشورمان را ساختار میان‌سالی تشکیل می‌دهد.

محزون با اذعان به تأثیر مثبت رشد جمعیت بر رشد و توسعه اقتصادی اظهار کرد: بیشتر بودن جمعیت مولد کشور نسبت به جمعیت مصرف‌کننده تحت عنوان «پنجره جمعیتی» تعریف می‌شود که ما الان از دو سه دهه آن عبور کردیم و حدود دو دهه دیگر باقی‌مانده و روند کنونی آهنگ جمعیت نشان می‌دهد که به صفر و حتی منفی هم خواهد رسید.

وی با بیان اینکه سیاست تشویقی تنها یک بخش از سیاست‌های جمعیتی است افزود: توانمندسازی جمعیتِ در سن کار و مشاوره، آموزش و ترویج فرزندآوری نیز از مواردی است که باید اجرایی شود.

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران به آمار بالای سقط‌جنین در کشور اشاره کرد و گفت: با تشکیل ستاد ملی جمعیت از سال گذشته تا الان آمار موالید در برخی مناطق افزایش و در مناطقی هم کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه نیازمند بازگشت به تعادل جمعیتی هستیم گفت: سن امید به زندگی در ایران هم اکنون به 74 سال و نرخ باسوادی هم به 87,6 دهم درصد رسیده که این سرمایه انسانی به رشد کیفی جمعیت کمک می‌کند.

محزون یادآور شد: میانگین سن ازدواج 24 سال برای آقایان و 23 سال برای خانم‌هاست اما سن ازدواج در برخی کلان‌شهرها که نسبت به دیگر مناطق کشور رفاه بیشتری دارند متأسفانه بالاتر از میانگین کشوری است.

اطلاعات آماری جمعیت

جمعیت

آمارهای ارائه شده دراین قسمت شامل اطلاعات آماری درمورد جمعیت مانند: گروه های سنی جمعیتی درکشور ، ویژگیهای سواد و شغل در جمعیت کشور، جمعیت برحسب دین، تابعیت و.... می‌باشد.

 در خرداد ماه‌ سال 1318، اولین‌ قانون‌ سرشمـاری به‌ تصویب‌ مـجـلس شـورای مـلی رسیـد. در اجـرای ایـن‌ قانون‌، سـرشماری جمعیت‌ از دهم‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال در شهر تهران‌ و در سال‌های 1319 و 1320 در 33 شهر کشور به‌ تدریج‌ به‌ اجرا درآمد، ولی‌ ادامه‌ آن‌ به‌ علت‌ وقایع‌ شهریور1320 به تعویق افتاد. در اسفند ماه‌ 1331، سازمان‌ همکاری‌ آمار عمومی تشکیل‌ شد و در فروردین سال1332 قانون‌ آمار و سرشماری‌ به‌ تصویب‌ رسید و‌ در سال‌ 1335، اولین‌ سرشماری‌ عمومی‌ جمعیت‌ را در کل‌ کشور به‌ اجرا در آمد. با تأسیس‌ اداره‌ کل‌ آمار عمومی و اجرای سرشماری عمومی کشور در سال 1335، فعالیت‌های آماری وارد مرحله‌ جدیدی‌ شد و همه‌ساله‌ طرح‌های ‌گوناگون‌ آماری‌ در زمینه‌های مختلف‌‌ اجتماعی- اقتصادی به‌ مرحله‌ اجرا درآمد. این‌ مرکز به‌ عنوان‌ اولین‌ اقدام‌، سرشماری عمومی نفوس‌ و مسکن‌ را طبق ‌قانون‌ در آبان ‌ماه ‌سال ‌1345به ‌مرحله ‌اجرا درآورد. با تصویب قانون جدید مرکز آمار ایران‌ و اعمال‌ تجـدیـد نظر در ساختار سازمـانی‌ آن‌، ایـن‌ مـرکـز در آبـان سـال‌ 1355 دومیـن‌ سرشماری عمومی نفوس‌ و مسکن‌ کشـور را به‌ انجام ‌رسانید.

در سال‌ 1365، اولیـن‌ سـرشمـاری عمومی نفوس‌ و مسکـن‌ در نظام‌ جمهوری اسلامی ایران‌ به‌ مرحله اجرا درآمد که‌ نتایج‌ آن‌، اطلاعات‌ و آمارهای لازم‌ را برای‌ انجام‌ برنامه‌ریزیهای‌ توسعه‌ اجتماعی ـ اقتصادی کشور فراهم آورد.

افزایش‌ غیر قابل‌ انتظار جمعیت‌ کشور طی‌ سال‌های  1355 لغایت‌ 1365 که‌ آگاهی از روند تغییرات‌ جمعیت‌ پس‌ از سال‌ 1355 را مورد تأکید قرار می داد و نیز وجود جابه‌جایی های‌ عمده‌ جمعیت‌، ناشی‌ از جنگ‌ تحمیلی‌ که‌ چارچوب‌های آماری‌ حاصل‌ از سرشماری عمومی‌ نفوس‌ و مسکن‌ سال‌ 1365 را دستخوش‌ دگرگونی‌های‌ بزرگ‌ و غیر‌‌قابل‌ اغماض‌ کرده‌ بود، سیستم‌ برنامه‌ریزی کشور و به‌ تبع‌ آن‌، مرکز آمار ایران‌ را بر آن‌ داشت‌ که‌ در زمانی کوتاه‌تر از فاصله‌ متداول‌ ده‌ساله‌، به‌‌انجام‌ یک‌ تمام‌شماری از جمعیت‌ کشور تحت‌ عنوان‌ « طرح‌ آمارگیری‌ جاری جمعیت‌  سال‌ 1370» اقدام‌ کند و برای اولین‌ بار در کشور، سرشماری جمعیت‌ را با یک‌ آمارگیری نمونه‌ای همراه‌ سازد‌.از آن تاریخ تاکنون سرشماری نفوس و مسکن به صورت کامل درسالهای 1375، (پنجمین سرشماری )،‌ سال 1385،( ششمین سرشماری) ، سال 1390( هفتمین سرشماری) و باتوجه به مصوبه دولت با تاکید بر انجام سرشماری درسری زمانی 5 ساله،  در آبان 1395 (هشتمین سرشماری) در سراسر کشور به اجرا در آمد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: