فکری در شرایطی در فضای مجازی و یکی دو خبرگزاری به عنوان سرمربی جدید استقلال معرفی شده که باشگاه نساجی هنوز با جدایی سرمربی‌اش موافقت نکرده است.

در قرارداد فکری با نساجی بندی وجود دارد که بر اساس آن، فکری در صورت جدایی از این تیم باید 4 برابر رقم قراردادش با نساجی را به عنوان مبلغ رضایتنامه‌اش پرداخت کند و به همین دلیل باشگاه نساجی برای رضایتنامه سرمربی‌اش، رقم 4 میلیارد تومان درخواست کرده که همین موضوع باعث شده توافق استقلال با فکری، نهایی نشده باشد.

منابع آگاه عقیده دارند با توجه به استقلالی بودن مدیران نساجی، امکان راه آمدن آنها با باشگاه استقلال وجود دارد و حالا باید دید تا پایان امشب که مددی وعده‌اش را داده بود، فکری به عنوان سرمربی جدید استقلال معرفی خواهد شد یا نه.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: