پایگاه خبری خانه فوتبال:

قیمت خودرو امروز صعودی شده است.قیمت خودرو سوال برانگیز است.قیمت خودرو مصرف گنندگان را گیج کرده است. قیمت خودرو با یک تنش منفجر می شود.قیمت خودرو مردم را به خودرو دارشدن ناامید کرده است.

آخرین قیمت خودرو در بازار؛ شنبه ۱۳ خرداد|جدول قیمت کامل

بازار خودرو طی هفته های گذشته روند کاهشی داشته است و انتظار می رفت با توجه به تعطیلی دو روز آینده امروز با ثبات قیمت همراه باشد. اما برخلاف پیش بینی ها تقریبا تمام خودروها امروز افزایش قیمت ثبت کردند.
  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.​
قیمت روز انواع خودروها
خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
تیبا ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ---                              
تیبا ۲ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ---                         
ساینا  ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰                                                           
ساینا S تیپ ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰                                                         
ساینا S دوگانه سوز ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰                                                    
ساینا S اتوماتیک ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰                          
کوییک ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰                                                            
کوییک تیپ  ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰                                                            
کوییک اتوماتیک ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰                                                           
Rکوییک ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰                                                             
کوییک R تیپ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰                               
کوییک R اتوماتیک ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰                                                      
کوییک R اتوماتیک تیپ  ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰                                                             
S کوییک  ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰                                                              
کوییک S تیپ  ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰                                                              
شاهین ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰                                                          
سایپا ۱۵۱ ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰                                                            
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰                                                         
وانت زامیاد ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰                                                   
وانت زامیاد (رادیال) ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ---                          
وانت زامیاد گازسوز ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰                                           
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ---                        
وانت زامیاد دیزل ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰                                     
وانت پادرا ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰                             
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰                       
پیکاپ کارون ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰                            
پیکاپ زاگرس ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰                       
پیکاپ کارون ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰                           
پیکاپ زاگرس ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰                          
قیمت خودروهای ایران خودرو
وانت آریسان ۲ ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰                             
سورن پلاس (تیپ ۱) ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰                          
سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ---                        
سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ---                      
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰                                     
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰                                       
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰                         
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰                                            
پژو پارس ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰                                               
پژو پارس سفارشی ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰                                         
پژو پارس سفارشی ELX ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰                                               
پژو پارس TU۵ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰      
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰                                                      
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (پانوراما) ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰                                                         
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰                                                      
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰                                           
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰                                               
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                   
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ---                            
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰                                                  
رانا پلاس ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰                                                     
رانا پلاس (پانوراما) ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰                                           
تارا دستی ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰                                   
تارا اتوماتیک ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰                                       
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰                         
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰                   
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ---                
هایما ۸ اس ( ۸S ) ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰                            
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰                           
قیمت خودروهای مدیران خودرو
X۲۲ دنده ای ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰                    
X۲۲ اتوماتیک ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید                     
X۲۲ پرو اتوماتیک ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰                                           
X۵۵ پرو ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰                                 
آریزو ۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰           
آریزو ۵ اسپورت ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰            
آریزو ۶ پرو ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰                     
تیگو ۷ (IE) ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰      
تیگو ۷ پرو ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰                            
تیگو ۸ پرو ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰                         
تیگو ۸ پرومکس ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰                            
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰               
فونیکس FX (۱.۵) ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX (۱.۶) ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰                        
قیمت خودروهای کرمان موتور
لیفان X۷۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰                        
جک J۴ ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰                        
جک S۲ ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰                       
جک S۵ ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰                        
کی‌ام‌سی T۸ ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰                            
کی‌ام‌سی J۷ ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         
کی‌ام‌سی K۷ ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰                            
قیمت خودروهای بهمن موتور
وانت کارا (تک کابین) ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰                       
وانت کارا (دو کابین) ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰                          
وانت کاپرا ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰                       
رسپکت ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰    
فیدلیتی (۵ نفره) ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰                   
فیدلیتی (۷ نفره) ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰                
دیگنیتی پرایم ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰              
دیگنیتی پرستیژ ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰                
ون باری اینرودز ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰               
قیمت خودروهای سایر شرکت ها
تیگارد X۲۵ ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰    
لاماری ایما ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰                           
آسنا دنده ای ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰                        
مکث تیارا ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           
مکث کلوت دستی ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰                         
مکث کلوت اتوماتیک ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰                        
راین R۲ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰              
دایون Y۵ ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰                        
فردا T۵ ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰                       
سوبا M۴ ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
قیمت خودرو                        

 

 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: