پایگاه خبری خانه فوتبال:

متقاضیان مسکن ملی آمار به نسبت بالایی دارند. متقاضیان مسکن ملی می توانند برای ثبت نام به سامانه مراجعه کنند. متقاضیان مسکن ملی باید بخشی از آورده خود را در ابتدا واریز کنند. متقاضیان مسکن ملی نباید هیچ خانه ای داشته باشند. جزئیات جدید برای متقاضیان مسکن ملی را بخوانید.

متقاضیان مسکن ملی

اطلاعات مهم درباره تسهیلات مسکن ملی

 

سیدمحمدمرتضوی اظهارکرد: بیشتر متقاضیان واحدهای پروژه نهضت ملی مسکن از پرداخت هزینه های این طرح ناتوان و با مشکلات بسیاری روبرو هستند.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به تورم و افزایش ۷۰ درصدی نهاده های ساختمانی، افزود: باید سقف تسهیلات بانکی هر ساله متناسب با نرخ تورم افزایش و متراژها هم متناسب با توان مالی متقاضیان، متفاوت و متنوع در نظر گرفته شود.

مرتضوی گفت: تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان مهم ترین بخش تامین مالی پروژه های نهضت ملی مسکن است که کفاف ساخت و تکمیل پروژه ها را نمی دهد، باید در شرایط فعلی اقتصادی از توان مالی انبوه سازان هم در این بخش استفاده کرد.

وی بیان کرد: در ارائه الگوهای مالی در تامین هزینه های نهضت ملی مسکن باید متفاوت و خلاقانه عمل کنیم و در برخی از موارد باید تجدیدنظرهایی هم انجام شود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: طبق برنامه باید تاکنون پروژه ها به پیشرفت حدود ۲۵ درصدی می رسید و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اراضی تامین می شد ولی این موضوع محقق نشده است.

مرتضوی اضافه کرد: اقداماتی طی یک سال گذشته انجام شده اما همچنان گره ها و مشکلاتی وجود دارد و ما به عنوان انبوه سازان حاضر هستیم ظرفیت های خود را پای کار بیاوریم ولی لازم است تا تعاملات گسترده تر و همچنین انعطاف بیشتری را از سوی دولت ببینیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: